Fraternitas Rusticana
Akadēmiskā studentu organizācija
© 2018   Fraternitas Rusticana
Studentu biedrības Fraternitas Rusticana vēsture

Fraternitas Rusticana (FrR!R!) pirmsākumi meklējami 1921. gada 2. novembrī Latvijas Universitātē nodibinātajā Jelgavas latviešu studentu biedrībā. 1926. gada rudenī tā tika pārveidota studentu - vīriešu slēgtā organizācijā, kas cieši sadarbojās ar Latviešu Zemnieku savienību un pauda zemniecības ideoloģiju. Jaunajai studentu organizācijai deva nosaukumu Fraternitas Rusticana - Zemnieku brālība.

Par Fr! R! Goda filistriem 1926. gada rudens semestrī tika uzņemti Latviešu Zemnieku savienības vadošie politiķi - Dr. agr. et Dr. oec. h. c. Kārlis Ulmanis, dipl. tautsaimnieks Ādolfs Klīve, agronoms Artūrs Alberings un skolu direktors Augusts Briedis. 1929. gada rudens semestrī viņiem pievienojās piektais goda filistrs prof. Dr. hist. h. c. Augusts Tentelis. Fraternitas Rusticana devīzes ir - "Sirds - zemnieka gods" un "Laiki mainās - personība paliek". Fr!R! krāsas ir zelts un violets, kas atbilst iepriekšējām devīzēm un tiek lietotas karoga, filistru un tautiešu galvassegās (deķeļos), krāsu lentās un krāsu vairodziņos. Jaunekļi valkā violetas galvassegas ar labajā pusē piestiprinātu cirķeli VCFFrR! ("Vivat, crescat, floreat, Fraternitas Rusticana!" pirmo burtu savijumu). Fr!R! konventa dzīvoklis Latvijas brīvvalsts laikā atradās L.Grēcinieku ielā 25 (kara laikā ēka gājusi bojā). Latvijas brīvvalsts laikā rustikāņi veidoja Latviešu zemnieku savienības Akadēmiskās sekcijas kodolu, viņu rokās atradās daudzi atbildīgi amati valsts iestādēs, saimnieciskos uzņēmumos, bankās, utml.

Padomju okupācijas vara slēdz Fraternitas Rusticana 1940. gada 12. jūlijā. No 254 tā laika Fr R! saimes dalībniekiem ap 30 kļuva par Baigā gada upuriem. Sāpīgus robus rustikāņu rindās cirta arī Otrais pasaules karš. Fr! R! darbība tika atjaunota klaidā 1951. gadā, bet Latvijā to atjaunoja Zemnieku savienības vecbiedru grupa 1990. gada 30. augustā. Latvijas brīvvalsts laika statūtu darbība atjaunota 1993. gada 16. februārī. Pašlaik Latvijā ir ap 60, bet citās valstīs ap 100 rustikāņu. Latvijā kādu laiku iznāca "Fraternitas Rusticana Vēstis", ASV - "Fraternitas Rusticana Informācijas biļetens".

Fr! R! konventa dzīvoklis ilgāku laiku atrodās Rīgā, Torņakalna ielā 15, tagad pārcēlies uz Artilērijas ielu.

Konventi (pilnsapulces) mācību gada laikā notiek ik mēnesi.
Kārlis Ulmanis, prezidents
Janis Kalnins
Augusts Tentelis