Fraternitas Rusticana
Akadēmiskā studentu organizācija
© 2018   Fraternitas Rusticana

Kontaktinformācija

Studentu biedrība "FRATERNITAS RUSTICANA"
Reģ. Nr.50008118111
Bauskas iela 73/2-79, Rīga, LV-1004
E-pasts: rusticana.info@gmail.com


sen! F!Andris Sprukuls - tālr. 29543641
vicesen! F!Jānis Vidriķis - tālr. 26406563