Sanāksmes notiek katra mēneša otrajās trešdienās no plkst. 18:00 Rīgā, Artilērijas ielā 34/2
 
 
 
Studentu biedrības Fr!R! pasākumi:        2014. gads          2015. gads           2016. gads          2017. gads         2018. gads        ARHĪVS
 
 
 
2014.gada 26.decembrī Fr!R! organizēja Ziemassvētku pasākumu saviem biedriem un viņu ģimenēm.
 

Pasākuma sākumā svinīgi tika pasniegtas krāsas (krāsu lente ar cirķeli) Irinai Sprukulei un tagad viņa ir pilntiesīga Fr!R! dāmu komitejas dalībniece. Irinu apsveica Fr!R! valde, biedri un dāmu komitejas pārstāves. Fr!R! seniors Andris Sprukuls nolasīja apsveikumus Ziemassvētkos no rustikāņu kopas ASV un draudzīgajām organizācijām. Turpinājumā notika savstarpēja dāvanu pasniegšana - katrs klātesošais saņēma arī dekoratīvo spilvenu ar izšūtu savijumu VCFFrR! – Vicat, crescat, floreat, Fraternitas Ructicana!

F!Elmārs Pelkaus iepazīstināja ar savu grāmatu "Ozolzeme Laubere". Lielisks bija arī pašu sagādāts Ziemassvētku mielasts.

 
 
2014.gada 10.decembrī pie rustikāņiem ciemojās 12.Saeimas deputāts, rezerves brigādes ģenerālis, habilitēts inženierzinātņu doktors Kārlis Krēsliņš
 

Kārlis Krēsliņš nolasīja lekciju „Valsts aizsardzības politika”. Interesanto, ar faktiem bagāto lekciju noklausījās Fr!R! biedri un Dāmu komitejas pārstāves, aicinātie  viesi no draudzīgajām organizācijām.

Lektoram tika pasniegta grāmata ”Latvijas 100 skaistākās vietas”. Vakara turpinājumā bija saviesīgā daļa un diskusijas.

 
 
Kārļa Ulmaņa pieminekļa atklāšanā Valkā 2014.gada 15.novembrī

2014.gada 15.novembrī F!R! pārstāvji piedalījās Kārļa Ulmaņa pieminekļa atklāšanā Valkā. Svinīgās ceremonijas laikā klātesošos uzrunāja  Fr!R! seniors Andris Sprukuls. 

Ceremonijā piedalījās arī Valkas novada priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, eksprezidenti Guntis Ulmanis un Valdis Zatlers, ZZS priekšsēdētājs Augusts Birgmanis. RLB un nacionālā kultūras attīstības fonda valdes priekšsēdētāja Mirdza Stirna teica pateicības vārdus ziedotājiem.

Piemineklis tapa par saziedotajiem līdzekļiem. Fr!R! piedalījās ar nozīmīgu ziedojumu goda filistra Kārļa Ulmaņa  piemiņas iemūžināšanai.

Mākslinieces Artas Dumpes, akmeņkaļa Ivara Feldberga un arhitekta Aivara Zavadska radītais Kārļa Ulmaņa piemineklis tika uzstādīts Valkas centrā Lugažu laukumā starp kultūras namu, pilsētas domi, ģimnāziju un makslas skolu. 2,5 metrus augstais krūšutēls veidots no Somijas granīta, postaments - no Latvijas granīta. Pieminekli iesvētīja Valkas Lugažu Ev.Luterāņu draudzes mācītājs Gints Polis.   

 
  
Kārļa Ulmaņa 137.dzimšanas dienas atceres pasākums
 
2014.gada 7.septembrī  Fr!R! filistri A.Ošs, A.Berķis, G.Cīcers, E.Pelkaus un A.Sprukuls kopā ar Dāmu komitejas pārstāvēm Mirdzu Pelkausu un Viju Usāni piedalījās Kārļa Ulmaņa 137.dzimšanas dienas atceres pasākumā "Pikšās", Dobeles novada Bērzes pagastā. Pasākumu organizēja Latvijas Zemnieku savienība, laiks norises vietā bija vasarīgi saulains un noskaņojums lielisks. 
Kā arī  Fr!R! pārstāvji apmeklēja Bērzes kapus, kuros apbedīti K.Ulmaņa vecāki un daudzi dzimtas locekļi.Tika nolikti ziedi piemiņas zīme vietā, jo K.Ulmanis vēlējas šeit tikt apglabāts.
     
 
  
Jāņa Vidriķa dzimtas mājās apmeklējums
 
Fr!!R! komeršs notika 7. un 8.jūnijā F! Jāņa Vidriķa dzimtas mājās Raunas novadā.
Vispirms apmeklējām E.Veidenbauma memoriālo muzeju "Kalāči" un Raunas pilskalnu, tad devāmies pie F!Jāņa Vidriķa svinēt Fr!R! komeršu. Komerša laikā sveicām viesmīlīgo namatēvu Fr!R! vicesenioru Jāni Vidriķi 60.gadu jubilejā, F! Kristapu Kalniņu dzimšanas dienā un F!Aivaru Ošu 65.gadu dzimšanas dienā, kura būs augustā.
Turpinājumā visu vakaru kanēja dziesmas, tika dzerts alus un apmeklēta lauku pirtiņa.
Laiks bija jauks un noskaņojums pacilājošs.
  
 
  
Artura Alberinga atdusas vietas apmeklējums
 
Studentu biedrība Fraternitas Rusticana pārstāvji 2014.gada 2.maijā apmeklēja Fr!R! goda filistra Artura Alberinga atdusas vietu Rūjienā un godināja viņa piemiņu ar ziedu nolikšanu pie kapakmens un pie pieminekļa "SĒJĒJS" Ternejas parkā. Turpinājumā draudzīgi tika ieturētas pusdienas kafejnīcā "TRĪS DRAUGI" un apmeklēts Rūjienas Novadpētniecības muzejs. Muzeja vadītāja Līga Siliņa ļoti atraktīvā stāstījumā ar mūzikas pavadījumu izstāstīja Rūjienas pilsētas vēsturi, izrādīja muzeja izstāžu zāles, kā arī vadīja ekskursiju pa pilsētas vēsturisko centru un apkārtni. Fr!R! atstāja pateicības ierakstu muzeja viesu grāmatā.
 
 
  
Latvijas tēla nešana ārzemēs

Fraternitas Rusticana 2014.gada 9.aprīlī rīkotais pasākums ar Latvijas institūta direktores Karinas Pētersones lekciju par mūža akadēmisko organizāciju ieguldījumu pozitīva Latvijas tēla nešana ārzemēs.
 
 
   
   

Par viesu vakariem Tu vari uzzināt, rakstot uz: rusticana.info@gmail.com!

       
       
 
© 2018   Fraternitas Rusticana
 
   


Fraternitas Rusticana
Akadēmiskā studentu organizācija