Sanāksmes notiek katra mēneša otrajās trešdienās no plkst. 18:00 Rīgā, Artilērijas ielā 34/2
 
 
 
Studentu biedrības Fr!R! pasākumi:        2014. gads          2015. gads           2016. gads           2017. gads          2018. gads         ARHĪVS
 
 

2018.gada 6.jūlijā

Fr!R! vēsturiskā tikšanās Latvijā.

2018.gada 6.jūlijā pašā Vecrīgas sirdī Hotel Gutenbergs notika Studentu biedrības Fraternita Rusticana vēsturiska tikšanās ar ASV rustikāņu kopas biedriem un viņu ģimenēm.

Šāda liela un draudzīga tikšanās Latvijā bijā pirmā kopš 20.gadsimta 90- tajiem gadiem. Latvijas rustikāņu saimi pārstāvēja astoņi filistri un Fr!R! Dāmu komitejas visas dalībnieces. No Fr!R! ASV bija ieradušies četrpadsmit filistri, viens jauneklis un astoņas dāmas.

Tikšanās laikā draudzīgā gaisotnē tika aprunātas akadēmiskās dzīves aktualitātes Latvijā un ārpus tās, kā arī apspriesta sekošana Fr!R! tradīcijām un komāniem.

Īpaša pateicība tika izteikta F!Martim Ponem (ASV) un F!Guntim Ulmanim (Latvija) par lielo ieguldījumu šīs tikšanās organizēšanā.

1.fotoattēlā redzami:

Pirmā rindā (no kreisās): F!Kārlis Tolks, F!Janka Keiser, F!Aivars Berķis, F!Andris Sprukuls, F!Aldāns Brown, F!Juris Pružinskis, F!Aleksis Vizulis, F!Modris Krautmanis

Otrā rindā (no kreisās): F!Emīls Magone, F!Nikolajs Pone, F!Atis Līzenbergs, J!Andris Grīnvalds, F!Agris Krautmanis, F!Elmārs Pelkaus, F!Raitis Briedis. F!Ēriks Krautmanis, F!Jānis Vidriķis, F!Aivars Ošs, F!Jānis Alsiņš, F!Kārlis Šteinmanis, F!Guntis Ulmanis, F!Gvīdo Auziņš, F!Ēriks Krievs

 

2018.gada 19.maijs

Fraternitas Rusticana komeršs

Komeršs notika filistra Aivara Berķa vasaras mājās.

Dienas sākumā apmeklējām Imanta Ziedoņa muzeja vasaras rezidenci Krimuldas pagasta “Dzirnakmeņos”.

Komeršu turpinājām F!Aivara Berķa vasaras mājā, kurā saimnieks mūs viesmīlīgi sagaidīja ar savu meitu. Apskatījām atjaunoto māju, kura bija stipri cietusi ugunsgrēkā un ir atjaunota, faktiski uzcelta no jauna. Redzējām, ka Aivars to visu ir veicis ar lielu mīlestību un tagad māja ir atkal ir lieliska.

Svinību turpinājumā līdz vakaram cienājāmies ar sagādāto mielastu un dziedājām rustikāņu dziesmas. Laiks kā vienmēr bija pavasarīgi skaists un mūsu draudzība brīnišķīga.

 

2018.gada 14.februāris

Jura Alsiņa svinīga uzņemšana par Studentu biedrības Fraternitas Rusticana jaunekli.

Seniors F!Andris Sprukuls atklāja svinīgo sapulci un nolasīja Jura Alsiņa iesniegumu valdei ar lūgumu uzņemt Fraternitas Rusticana jaunekļos.

Saskaņā ar Fraternitas Rusticana komāniem Juri Alsiņu svinīgi uzņēma par Fr!R! jaunekli.   

 
   
 

Par viesu vakariem Tu vari uzzināt, rakstot uz: rusticana.info@gmail.com !

       
       
 
© 2018   Fraternitas Rusticana
 
   


Fraternitas Rusticana
Akadēmiskā studentu organizācija