Sanāksmes notiek katra mēneša otrajās trešdienās no plkst. 18:00 Rīgā, Artilērijas ielā 34/2
 
 
 
Studentu biedrības Fr!R! pasākumi:        2014. gads          2015. gads           2016. gads          2017. gads          2018. gads         ARHĪVS
 
 

2017.g. 26. decembrī

Fr!R! Ziemassvētku pasākums rustikāņiem un viņu ģimenēm.  

Fr!R! seniors Andris Sprukuls nolasīja apsveikumus Ziemassvētkos no draudzīgajām organizācijām.

Fr!R! Dāmu komitejas pārst āves Vija Usāne , Mirdza Pelkausa un Irina Sprukule aktraktīvi vadīja pasākuma norisi un bija sagādājušas īpašas dāvanas. Katram no Fr!R! saimes tika pasniegta krūzīte ar Fr!R! simbolu - ģērboni Kā arī t radicion āli katrs FrR! saimes loceklis saņēma kalendāru 201 8 .gadam. 

Lielisks bija arī pašu sarūpētais Ziemassvēt ku mielasts .

 

2017.g. 18.novembris

Fraternitas Rusticana dalība 18.novembra pasākumos.  

Atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienu, 2017.gada 18.novembri Fr!R! biedri tradicionāli devās Studentu korporāciju prezidiju konventa organizētājā gājienā no Latvijas Universitātes uz Meža kapiem, Rīgā.

Meža kapos notika piemiņas brīdis un ziedu nolikšana mūžībā aizgajušo Fr!R! goda filistru un filistru atdusas vietās.

Kā  arī  noturējām piemiņas brīdi pie Fr!R! goda filistra Kārļa Ulmaņa pieminekļa Rīgā

 

2017.gada 10. un 11.jūnijs

Fraternitas Rusticana komeršs

Komeršs notika filistra Jāņa Vidriķa dzimtas mājās „Mazstuķos", Raunas novadā.

Vispirms iepazināmies ar brāļu Nīmaņu cirvju un nažu ražotni „AUTINE” Priekuļu apkaimē, apskatījām Vaives dzirnavas un nolikām ziedus birzī pie K.Ulmanim veltītas piemiņas zīmes.

Tad devāmies pie F!Jāņa Vidriķa svinēt komeršu, kur sveicām viesmīlīgo namatēvu dzimšanas dienā. Jānis izrādīja skaisti iekopto dārzu un vairākas bišu saimes.

F!Aivars Berķis iepazīstināja ar savu grāmatu „Ne tikai vagas vilcēji - Latvijas Zemnieku savienībai 100, 1917-2017”, kas veltīta LZS dibināšanas jubilejai.

Svinību turpinājumā cienājamies ar sagādāto mielastu un dziedājām dziesmas.

Laiks bija vasarīgs un noskaņojums lielisks.   

 
   
 

Par viesu vakariem Tu vari uzzināt, rakstot uz: rusticana.info@gmail.com!

       
       
 
© 2018   Fraternitas Rusticana
 
   


Fraternitas Rusticana
Akadēmiskā studentu organizācija